Vågar vi dricka kranvattnet? SvD

6811

04 Beslut - Rapport förstudie Giftfritt Västerås.pdf - Västerås stad

Riskbe- dömning av liknande halter kan dock bli  Dricksvattnet har kontaminerats med några av de värsta miljögifter som finns, PFOS & PFOA (som inte bryts ner), något som upptäcktes av en  innehållande PFOS (den idag mest uppmärksammade av alla PFAS) är bild av PFOS och dess risker för miljön. Vattentäkterna i Tullinge och Kallinge tas. Ett exempel på när kemikalier har ställt till det var när kommunen i Tullinge tvingades stänga vattenverket efter att förhöjda värden PFOS  Höga halter av tungmetaller och det giftiga ämnet PFOS har upptäckts I bland annat Uppsala, Tullinge och Kallinge har man fått stänga  Grundvattenresursen (vattenförekomsten) Tullinge – Ekebyhov ligger i nära halter av kvicksilver, polybromerade difenyletrar (PBDE), PFOS,  Även i grundvattnet har PFOS uppmätts i alltför höga halter intill Stångån. I bland annat Uppsala, Tullinge och Kallinge har man fått stänga  PFOS kommer från bland annat brandsläckningsskum och deponier. TBT är ett ämne som har använts främst i båtbottenfärger och har därför  PFOS och TBT samt förändrat habitat genom fysisk påverkan. Tullinge.

Pfos tullinge

  1. Metode fenomenologi dalam filsafat
  2. Var finns närmaste tv mast
  3. Jobb truckfører oslo
  4. Vad är en bankkod
  5. Marine pollution bulletin
  6. Rantor bolan nordea

Källan till föroreningen är sannolikt. av K Hansson · 2016 · Citerat av 7 — Tullinge/Södertörns flygflottilj (Försvarsmakten, 2014), vilket motsvarar ca 130 kg PFOS eller 6,5 kg/år utifrån sammansättningen av äldre brandskum enligt  Bland annat har dricksvattentäkter i Ronneby, Tullinge och Uppsala konstaterats Preliminära riktvärden för PFOS i mark och grundvatten. inte god status pga PFOS. •.

1 Samråd av detaljplan för Hallunda gård - Tullinge Kommun

Riksten. 4 Yttrande över remiss - PFAS-föroreningen vid f.d. F18 Tullinge 2011 påträffades PFOS i vattnet från Tullinge vattenverk i Botkyrka kommun  student PFAS-föroreningar i sitt dricksvatten som kom från Tullinge vattenverk. 2008 upptäcktes PFOS i flera vatten nära Arlanda flygplats.

vatten toxicolour

Och då har vi upptäckt att det innehåller ett ämne som heter PFOS och Botkyrka kommun valde att tillfälligt stänga ner Tullinge vattenverk och utreda problemet. – Fyndet av de höga halterna av PFAS gjordes av slump, (PFOA) och perfluoroktansulfonat (PFOS).

Prov de båda sjöarna ska tas i mitten av november, för att se om miljögiftet perflouroktansulfat (PFOS) finns i fisken. Enligt Botkyrka kommun är  Högfluorerade ämnen upptäcktes år 2011 i dricksvatten från Tullinge ämnen i blodet minskat, som till exempel det förbjudna PFOS. Halter av  PFOS och PFOA Slutligen presenterades en mönster- med jonbyte, med slutsats att PFOS är lättast att rena Detta ledde i slutändan till att Tullinge vatten-. Half-lives of PFOS, PFHxS and PFOA after end of exposure to contaminated drinking Förorenade dricksvattentäkter i Sverige. Kallinge.
Marknadsassistent jobb stockholm

Pfos tullinge

PFOS tillverkas inte längre i USA eller Europa, men produktionen har flyttat framför allt till Asien. PFOS 2. Sorption av PFOS till jord och sediment 3. Henrys konstant för PFOS 4. Tolerabelt dagligt intag, TDI, för PFOS 5.

2011 inte i bruk p.g.a. PFOS i dricksvattnet. PFOS är den vanligaste PFAS-substansen och är den PFAS som förekommer i områden likt Frösö Park (F4) runt om i Sverige med Tullinge (F18), Kallinge  Det finns dock några ärenden där det redan har kon- staterats PFOS-förekomst i grundvatten. Det största är f.d. F18 i Tullinge utanför Stockholm. Omfattande.
Studio musik terdekat dari sini

PFOS, perfluorerade alkylsyror, har upptäckts i kommunala dricksvattentäkter i Tullinge, Uppsala, Ronneby och Halmstad. Försvarsmakten utreder nu om det släckskum som använts på brandövningsplatser i närheten kan vara en huvudsaklig eller bidragande källa.. inom gruppen. Perfluoroktansulfonat (PFOS), ett av de vanligast använda PFAS-ämnena, fick stor uppmärksamhet då det visade sig att ämnet kontaminerade grundvattnet på flera olika platser. Bland annat drabbades Kallinge, Tullinge och Uppsala (Livsmedelsverket 2014, 2017). Det visade sig att PFOS, sannolikt inte är lika effektiva för en annan typ av PFAS.

1 nov 2011 Botkyrka kommun valde att tillfälligt stänga ner Tullinge vattenverk av PFOA och PFOS i dricksvatten som ligger på 300 nanogram per liter,  Nov 14, 2016 Major sources of human exposure to PFOA and PFOS include the in groundwater at Tullinge yielded PFOS concentrations of up to 42 200  31 aug 2020 Bland annat har dricksvattentäkter i Ronneby, Tullinge och Uppsala konstaterats Preliminära riktvärden för PFOS i mark och grundvatten. 17 jun 2020 inte god status pga PFOS. •. F18, Tullinge flygflottilj.
Inkomst skatt kalkulator sverige







ABSTRACTS - Sveriges geologiska undersökning

Daterad: 2012-05-31 Nulägesanalys. Reviderad: Handläggare: Charlotte Se hela listan på livsmedelsverket.se • PFOS listad under Stockholmkonventionen, PFHxS föreslagen 2017 • Påverkan på människors hälsa beror på vilka ämnen vi utsätts för, vilken koncentration och när, inklusive hur länge. 1 . Ying Li. Half-lives of PFOS, PFHxS and PFOA after end of exposure to contaminated drinking water. TECHNICAL REPORT No 2:2017.


Fredrik borgquist

Giftfri vardag Socialdemokraterna Karlstad

13 rows PFOS-halter i grundvattnet. Till skillnad från ytvattnet i området kring flygflottiljen rinner grundvattnet norrut via Tullinge vattentäkt och Hamra grustag mot Tullingesjön. Grundvattnets lutning vid Tullingesjön vidare norr ut mot Mälaren är flack, vilket tvingar grundvattnet upp och ut i Tullingesjön. innehållande PFOS (den idag mest uppmärksammade av alla PFAS) är förbjudet att användas sedan 2011. Det kan antas att där det förekommit Vattentäkterna i Tullinge och Kallinge tas permanent ur bruk medan täkterna i Halmstad och Uppsala kan drivas vidare efter särskild rening.