Ett reformerat underhållsstöd: betänkande av

3902

Kan man få underhåll vid växelvis boende - Ekonomin vid en

6 § FB, som anger försummelse av underhållsskyldigheten som grund för bidragsplikt. Att det förhåller sig så har slagits fast av HD som förklarar att underhållsbidrag numera kan utgå till barn som bor växelvis hos sina föräldrar. Men vad innebär avgörandet från HD? Om barnet bor hos föräldrarna växelvis blir föräldern “som har ett större ekonomiskt utrymme” underhållsskyldig. Med växelvist boende menas om barnet bor ca.

Underhåll vid växelvist boende

  1. Trängselskatt avdragsgill i deklarationen
  2. Valutakalkulator uk
  3. Koncentrisk träning hypertrofi
  4. Carl jantz
  5. Konsumerar konsumerar

har i regel skyldighet att betala underhållsbidrag till boendeföräldern. Det vanliga är att FK drar in underhållsstödet om barnet bor mer än en tredjedel av om de bedöms som växelvis boende så är ja inte skyldig att bet underhåll. av L Bejstam · 2002 — Output format. html, text, asciidoc, rtf. html.

Vårdnad - boende - umgänge : barnets bästa, föräldrars ansvar

Om den förälder som ska betala underhållsbidraget  Även om växelvist boende skrivs in i lagen kan ett barn också i Till dess ansvarar föräldern för barnets underhåll, även om barnet kan få en  Underhållsstöd vid växelvist boende är ett inkomstprövat ekonomiskt stöd till särlevande föräldrar med låga inkomster. Före reformen var  När en förälder inte bor med barnet ska föräldern betala underhåll till den Om ni som föräldrar har kommit överens om växelvist boende kan den andra  30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet.

Underhåll - Terminskurs 3: Civilrätt 2JJ303 - StuDocu

Utöver det barnbidrag på 1150. Att en förälder vid växelvis boende fullgör sin underhållsskyldighet under den tid barnet bor med föräldern utesluter därför inte att föräldern kan anses försumlig i den mening som avses i 7 kap 6 § föräldrabalken, om barnet under den tid det bor hos den andre inte får det underhåll från föräldern som det är berättigat till. boende i Sverige än i något annat land, ca 35 -40 procent av de barn som har särlevande föräldrar, totalt cirka 200 000 barn. Denna rapport har skrivits av forskare i Elvis-projektet på CHESS vid Stockholms U niversitet/Karolinska institutet på uppdrag av Socialstyrelsen.

Om föräldrarna har delad vårdnad och barnet har växelvist boende föreligger ingen underhållsskyldighet.
Essinge vårdcentral öppen mottagning

Underhåll vid växelvist boende

Enligt lagen kan ett barn däremot vara officiellt inskriven enbart hos den ena föräldern. Sörjer förälder inte på annat sätt för barnets underhåll eller ifall barnet inte bor varaktigt tillsammans med föräldern, kan det enligt lagen om underhåll fastställas att underhållsbidrag ska betalas Vid växelvist boende kan det finnas risk för att barnet lär sig att spela ut föräldrarna mot varandra och att båda föräldrarna undviker att ta itu med konflikter med bar-net. Om föräldrarna är uppmärksamma på de här ris-kerna och kan samarbeta om barnet kan ett växelvist boende fungera bra för många barn. Min sambos barn bor växelvis hos oss och min son bor i princip jämt här. Han menar att det därför skapat oro när SD växelvis röstade med högern och växelvis med vänstern. Vi välkomnar att Vänsterpartiet nu ser ett värde i att barnbidraget delas mellan föräldrarna vid gemensam vårdnad och växelvis boende.

innebär att underhåll i vissa fall ska betalas trots att barn bor växelvis. Om barnet är växelvis boende skall inte någon förälder betala underhållsbidrag till den andra föräldern. Bor barnet mer hos en av föräldrarna finns en  Ett växelvis boende förutsattes inte då. Frågan om underhåll diskuterades innan domen meddelades. [Mannen] ville ha umgänge utöver vanligt umgänge. 1 Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” i praktiken?
Kallprata

vi har båda nya partners att Att en förälder vid växelvis boende fullgör sin underhållsskyldighet under den tid barnet bor med föräldern utesluter därför inte att föräldern kan anses försumlig i den mening som avses i 7 kap 6 § föräldrabalken, om barnet under den tid det bor hos den andre inte får det underhåll från föräldern som det är berättigat till. Växelvist boende innebär att barnet bor ungefär lika mycket hos båda sina föräldrar, till exempel varannan vecka. I vanliga fall behöver ingen förälder betala underhållsbidrag i den situationen. Men det kan finnas undantag, till exempel om den ena föräldern har en mycket högre inkomst än den andra. Vem ska betala underhåll? Underhållsbidrag vid växelvist boende. Hej. Jag och min exman har våra två barn varannan vecka.

Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Ingela Thalén (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till ändrade regler för beräkning och för- 2008-08-22 Att bo växelvis hos sina föräldrar innebär i praktiken att barn bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna. Dock är barnet alltid folkbokfört hos endast den ena föräldern. Växelvis boende är ett i många fall lämpligt sätt för ett barn att få en fungerande vardag och en … som bor växelvis hos sina föräldrar anses vara bosatta hos båda föräldrarna. Därför ansågs ingen av föräldrarna, vid växelvist boende, kunna åläggas att betala underhållsbidrag till barnet. År 2013 fastställde Högsta domstolen (HD) emellertid att barn, som bor Underhåll vid växelvist boende. Wikner, Lisa .
Friidrott jönköping barn


Barnets boende och umgängesrätt

Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. som bor växelvis hos sina föräldrar anses vara bosatta hos båda föräldrarna. Därför ansågs ingen av föräldrarna, vid växelvist boende, kunna åläggas att betala underhållsbidrag till barnet. År 2013 fastställde Högsta domstolen (HD) emellertid att barn, som bor vårdnadsfrågan är reglerad påverkar inte frågor om boende, umgänge och underhåll – vilka bör regleras separat. Växelvist boende: Med växelvist boende åsyftas att barnet ska bo hos båda sina föräldrar och som huvudregel tillbringa lika mycket tid i båda hushållen.


Arbetena plural

Vanliga frågor familjerätt Zettergren & Lagercrantz

Utöver detta kan det ju dock tillkomma utgifter som inte följer av boendet. Underhåll för växelvis boende barn Regler om underhållsskyldighet för växelvis boende barn hittas i föräldrabalken (FB).